25cze
2020
0
indeks

Wakacje

Zakończył się rok szkolny 2019/2020 i rozpoczęły się wakacje, czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy. Wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły życzę by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to był dobry dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił […]

02cze
2020
0
zdalne

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

Sekcja 1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji […]

01cze
2020
0
zdalne

Aktualizacja terminów sprawdzianu ósmoklasisty

Egzamin w ósmej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będzie:  w terminie główny: język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00 matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00 język obcy nowożytny- 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 9:00 w terminie dodatkowym: język polski -7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00 […]

01cze
2020
0
kid_glasses

DZIEŃ DZIECKA

Drodzy Uczniowie! Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam wiele radości, słońca i uśmiechów. Niech nie zabraknie Wam zapału i entuzjazmu do czynienia rzeczy wielkich, przynoszących satysfakcję i spełnienie. Podejmujcie nowe wyzwania i odnoście sukcesy, odkrywajcie możliwości rozwijania swoich pasji i uzdolnień. Niech lata Waszej edukacji będą czasem miłych wspomnień oraz dobrze wykorzystanych szans. W tym […]

27maj
2020
0
dyrektor

Biblioteka szkolna

Drodzy rodzice, nauczyciele i uczniowie! Z dniem 25 maja 2020 r. wznowiła swą działalność biblioteka szkolna. Działamy w określonych rygorach sanitarno-higienicznych, w ograniczonym czasie i wyznaczonych dniach. PONIEDZIAŁEK w godz. 10:00-12:00 WTOREK w godz. 9:00-14:00 ŚRODA w godz. 10:00-12:00 W chwili obecnej można oddawać wypożyczone wcześniej książki, oraz wypożyczać pozycje niezbędne do nauki np. lektury (po uprzednim […]

20maj
2020
0
dyrektor

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie w okresie organizowania zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

  Cel procedury:   Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie. Zakres procedury: Niniejsza procedura dotyczy: rodziców uczniów w wieku szkolnym, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z […]

20maj
2020
0
dyrektor

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od […]

Strona 1 z 2