22wrz
2017
0
dyrektor

Dyżur Dyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2017/2018 Dyrektor Szkoły  Pani Małgorzata Pawelczyk pełni dyżur w każdy: – poniedziałek w godz. 16:00 – 17:00 oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców wg kalendarza roku szkolnego.

01wrz
2017
0
dyrektor

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie wybrała na rok szkolny 2017/2018 ofertę: – Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce (dawniej AIG). Wybrano następujące warianty i zakres ubezpieczenia:   ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 3 SUMA UBEZPIECZENIA 16.000zł ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU(w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu) 16.000zł ŚMIERĆ NA SKUTEK […]