27maj
2020
0
dyrektor

Biblioteka szkolna

Drodzy rodzice, nauczyciele i uczniowie! Z dniem 25 maja 2020 r. wznowiła swą działalność biblioteka szkolna. Działamy w określonych rygorach sanitarno-higienicznych, w ograniczonym czasie i wyznaczonych dniach. PONIEDZIAŁEK w godz. 10:00-12:00 WTOREK w godz. 9:00-14:00 ŚRODA w godz. 10:00-12:00 W chwili obecnej można oddawać wypożyczone wcześniej książki, oraz wypożyczać pozycje niezbędne do nauki np. lektury (po uprzednim […]

20maj
2020
0
dyrektor

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie w okresie organizowania zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

  Cel procedury:   Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie. Zakres procedury: Niniejsza procedura dotyczy: rodziców uczniów w wieku szkolnym, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z […]

20maj
2020
0
dyrektor

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od […]

04maj
2020
0
indeks

ZASADY UŻYTKOWANIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Zgodnie z dyspozycjami rządu, od 4 maja 2020 roku można korzystać z boiska wielofunkcyjnego. Obowiązują jednak szczególne zasady zachowania bezpieczeństwa w sytuacji epidemii koronawirusa.  ograniczona liczba osób ( maksymalnie 6 osób); obowiązek zasłaniania twarzy (poza boiskiem); zachowanie dystansu społecznego; obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt; zgłoszenie osób na boisku u zarządcy;  korzystanie z […]