29kwi
2021
0
dyrektor

Sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie od 04.05.2021r.

Oddział przedszkolny oraz uczniowie klas I – III pracują w trybie stacjonarnym. Uczniowie klas IV – VIII w trybie zdalnym. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć oraz realizację wszystkich dotychczasowych zajęć, dotyczy to również zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, zajęć z logopedą, pedagogiem, psychologiem, itp. Zajęcia zdalne służą realizacji podstawy programowej. Edukacja zdalna w klasach IV […]