11gru
2014
0
RAda rodziców 5

Działalność Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca: Ewa Kołacka

                                    Zastępca: Daniel Olbert

                                    Skarbnik: Agnieszka Kuźniak

                                    Sekretarz: Karolina Romke

Kontakt z Radą Rodziców

Rodziców i uczniów zapraszamy do kontaktu z Radą Rodziców – zachęcamy do zgłaszania problemów i potrzeb naszych dzieci oraz aktywną działalność na rzecz szkoły.

Przewodnicząca Rady Rodziców: Ewa Kołacka tel. 663 088 361

Łącznik Rady Rodziców: Joanna Kmieć tel. 508 337 469

email: joa.kmiec@wp.pl

ania@gateway-polska.pl

Rada Rodziców finansuje:

  • zakup nagród, upominków, materiałów na nagrody i organizację konkursów dla 5 zespołów ( wychowania fizycznego, humanistyczny, wychowawczy, matematyczno – przyrodniczy oraz edukacji wczesnoszkolnej)
  • nagrody na zakończenie roku szkolnego
  • słodycze na Mikołaja i Zająca
  • upominki na uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych
  • kwiaty na uroczystości szkolne
  • zakup nagród i wynajem atrakcji w związku z organizacją Dnia Dziecka

Ponadto Rada Rodziców dofinansowuje bal zakończeniowy klas szóstych oraz dokonuje zakupów, które wpływają na atrakcyjność zajęć szkolnych ( np. aparat fotograficzny i kamera dla redakcji „Kurier Jedynki”, tablica interaktywna, 2 telewizory, 4 radia z CD, 15 tabletów).

Składka na Radę Rodziców

Składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł ( płaci jedno dziecko w rodzinie, jeśli jest drugie dziecko wystarczy podać klasę, w której dokonano wpłaty ).

Wpłaty można dokonać u skarbnika klasowego lub na nr konta bankowego:

48 1240 6902 1111 0010 3325 3445.

Jeżeli klasa dokona 100% wpłaty na Radę Rodziców, wówczas otrzymuje 100zł do wykorzystania na dowolny cel.

 

Zapraszamy  na zebrania Rady Rodziców  w trzeci wtorek danego miesiąca o godz. 18.00.