15kwi
2015
0
dla rodzicow

Nabór 2015

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji  do klasy pierwszej.

WAŻNE!

W terminie od 15 do 22 kwietnia 2015r. rodzice/ opiekunowie prawni, którzy złożyli wniosek do szkoły spoza obwodu zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły, poprzez złożenie podpisu na liście kwalifikacyjnej w sekretariacie szkoły.