24cze
2016
0
gimnastyka

WYSZCZEGÓLNIENIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH DO WYNAJĘCIA od września 2016r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. M. KOPERNIKA W ŚREMIE

DUŻA SALA GIMNASTYCZNA

Wtorek  17.00 – 20.00

Środa   17.00 – 20.00

Czwartek  17.00 – 20.00

 

MAŁA  SALA  GIMNASTYCZNA

 Wtorek   17.00 – 20.00

Czwartek  17.00 – 20.00

Piątek  17.00 – 20.00

 

SALA  LEKCYJNA

Wynajem możliwy  po  uzgodnieniu z dyrekcją szkoły, ze względu na obowiązujące umowy najmu  oraz  obowiązujący w danym okresie plan zajęć lekcyjnych.

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH:

Duża sala gimnastyczna – 60,00 zł / za każdą rozpoczętą  godzinę zegarową

Mała sala lekcyjna – 30,00 zł/ za każdą rozpoczętą  godzinę zegarową

Sala lekcyjna – 25,00 zł / za każdą rozpoczętą  godzinę zegarową

UWAGA!

Umowy będą zawierane na okres od września 2016r. do grudnia 2016r., z uwagi na planowane zmiany w zakresie podatku VAT. Kwestie przedłużenia umów w okresie od stycznia 2016r. do czerwca 2016r. będę indywidualnie ustalane z Najemcami. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Śremie zastrzega sobie prawo zmiany w/w informacji dotyczącej wynajmu pomieszczeń szkoły od września 2016r.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD DNIA 24.06.2016R.

Śrem, dnia 24.06.2016r.                                                           Małgorzata Pawelczyk

                                                                                                                     Dyrektor Szkoły