01wrz
2017
0
dyrektor

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Śremie wybrała na rok szkolny 2017/2018 ofertę:

- Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce (dawniej AIG).

Wybrano następujące warianty i zakres ubezpieczenia:

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 3
SUMA UBEZPIECZENIA 16.000zł
ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU(w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu) 16.000zł
ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO 24.000zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica Osoby ubezpieczonej w następstwie NW 4.000zł
Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu 5.000zł
Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie 5.000zł
CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO 16.000zł
CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW) 16.000zł
za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 160zł
W tym: Pogryzienie lub ukąszenie Ubezpieczonego przez zwierzęta – jednorazowo 200zł
W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NNW – jednorazowo 200zł
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POPARZEŃ 1.600zł
OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY 1.600zł
USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU(maksymalnie 300 zł na ząb) 1.000zł
ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA / PARALIŻU 5.500zł
SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO 27zł

 

OPCJE DODATKOWE

WARIANT B
ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NW(dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny, maksymalnie za 365 dni) 50zł
DODATKOWA SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO 8zł
SUMA UBEZPIECZENIA
POWAŻNE ZACHOROWANIA 3.000zł
DODATKOWA SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO 2zł
WARIANT C
KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NW (w tym zwrot kosztów naprawy lub wymiany okularów korekcyjnych bądź aparatu słuchowego uszkodzonego wskutek NW) 1.000zł
DODATKOWA SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO 3zł

 

RAZEM SUMA:                  38 zł

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ

 • Telefonicznie pod numerem: 022 528 51 00
 • Zgłoszenie on-line na stronie: aig.pl
 • Pisemnie na odpowiednim druku wraz z dokumentami na adres:

AIG Europe Limited, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OCHRONĘ W TYM PROGRAMIE

 • Działa na całym świecie, 24h na dobę przez 365 dni w roku
 • Chroni uczniów uprawiających sport w szkole i poza szkołą
 • Szeroki zakres ubezpieczenia (najszersza tabela uszczerbków)
 • Jest dopracowany w elementach, które często decydują o wypłacie
 • Szybki i prosty sposób zgłaszania zdarzeń

 

lub

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT 3
SUMA UBEZPIECZENIA 50.000zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca bądź udaru mózgu 50.000zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW komunikacyjnego 75.000zł
Śmierć rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW 5.000zł
CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO (uszczerbek w wyniku NW)za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu oraz 1% bólowego 50.000zł500zł za 1%
w tym: Pogryzienie lub ukąszenie przez zwierzęta (świadczenie jednorazowe) 400zł
w tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w NW (świadczenie jednorazowe) 400zł
Świadczenie z tytułu poparzeń 4.000zł
CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO 50.000zł
Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu 5.000zł
Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie 5.000zł
Okaleczenie i oszpecenie twarzy 4.500zł
Uszkodzenie zębów na skutek NNW (maksymalnie 300zł za ząb) 2.000zł
Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu 20.000zł
SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO 59zł

 

OPCJE DODATKOWE

 
ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU NNW (płatne od 1. dnia za każdy dzień w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24h; maksymalnie za 365 dni) 50zł
ŚWIADCZENIA SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY (płatne od 1. dnia za każdy dzień w szpitalu, jeżeli pobyt powyżej 3 dób; maksymalnie za 60 dni) 50zł
DODATKOWA SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO 21zł
SUMA UBEZPIECZENIA
POWAŻNE ZACHOROWANIA 10.000zł
DODATKOWA SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO 4zł
 
KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NW 3.000zł
DODATKOWA SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZONEGO 8zł

 

RAZEM SUMA:                      92 zł    

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ

 • Telefonicznie pod numerem: 022 528 51 00
 • Zgłoszenie on-line na stronie: aig.pl
 • Pisemnie na odpowiednim druku wraz z dokumentami na adres:

AIG Europe Limited, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OCHRONĘ W TYM PROGRAMIE

 • Działa na całym świecie, 24h na dobę przez 365 dni w roku
 • Chroni uczniów uprawiających sport w szkole i poza szkołą
 • Szeroki zakres ubezpieczenia (najszersza tabela uszczerbków)
 • Jest dopracowany w elementach, które często decydują o wypłacie
 • Szybki i prosty sposób zgłaszania zdarzeń