22wrz
2017
0
dyrektor

Dyżur Dyrektora Szkoły

W roku szkolnym 2017/2018 Dyrektor Szkoły

 Pani Małgorzata Pawelczyk pełni dyżur w każdy:

- poniedziałek w godz. 16:00 – 17:00

oraz w czasie zebrań i konsultacji dla rodziców

wg kalendarza roku szkolnego.