08lut
2018
0
dyrektor

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Przedszkola publiczne oraz
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

 

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 luty od godz. 7:00 – 28 luty do godz. 15:00

Złożenie w przedszkolu/szkole, podpisanej deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1 marca od godz. 7:00 –  23 marca do godz. 15:00 
Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

26 marca od godz. 7:00 do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
27 marca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
27 marca od godz. 12:00 – 29 marca do godz. 15:00
Złożenie  potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

30 marca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

11 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

11 czerwca od godz. 12:00 – 22 czerwca do godz. 15:00
Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

25 czerwca od godz. 7:00 do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

26 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 czerwca od godz. 12:00 – 28 czerwca do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
29 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Klasy I publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne do szkół podstawowych

1 marca od godz. 7:00 – 23 marca do godz. 15:00

Złożenie wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) w szkole pierwszego wyboru.
Rejestracja w systemie:

  • zgłoszenia – w przypadku zapisu dziecka do szkoły obwodowej,
  • wniosku – w przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu.

26 marca od godz. 7:00 do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

27 marca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

27 marca od godz. 12:00 – 29 marca do godz. 15:00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

30 marca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do szkół podstawowych

11 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

11 czerwca od godz. 12:00  – 22 czerwca do godz. 15:00

Rejestracja w systemie wniosków oraz złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
25 czerwca od godz. 7:00 do godz. 15:00
Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.

26 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 czerwca od godz. 12:00 – 28 czerwca do godz. 15:00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
29 czerwca godz. 12:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych