09lut
2018
0
dyrektor

Regulamin Miasteczka Ruchu Drogowego

R E G U L A M I N

Miasteczka Ruchu Drogowego

przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Miasteczko Ruchu Drogowego administrowane jest przez Szkołę Podstawową nr 1 w Śremie.
 3. Przed rozpoczęciem zabawy w Miasteczku Ruchu Drogowego użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią NINIEJSZEGO REGULAMINU.
 4. Miasteczko Ruchu Drogowego służy do nauki zasad ruchu drogowego.
 5. Osoby nie stosujące się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawione możliwości korzystania z urządzeń.
 6. ZASADY KORZYSTANIA
 7. Korzystanie z urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego dozwolone jest tylko dla użytkowników wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia (kaski ochronne itp.).
 8. Dzieci w wieku do 10 lat powinny korzystać z urządzeń pod opieką rodziców bądź opiekunów.
 9. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych użytkowników, użytkowników także osób towarzyszących.
 10. Podczas korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego na powierzchniach nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów lub sprzętu.
 11. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego muszą zwrócić bezwzględnie uwagę na innych użytkowników w celu wyeliminowania kolizji powodującej zagrożenie dla życia i zdrowia.
 12. Osoby korzystające z Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z jego wyposażeniem są odpowiedzialne materialnie za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu będącego wyposażeniem miasteczka.
 13. Po Miasteczku Ruchu Drogowego nie wolno jeździć na deskorolkach, hulajnogach  i rolkach.
 14. Zgłaszanie terminu korzystania dla grup zorganizowanych z Miasteczka Ruchu Drogowego należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie, tel. (61) 28 35 462.
 • CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Zabrania się:

 • korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków  i innych środków odurzających,
 • instalowania na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego indywidualnych urządzeń i sprzętu nie będącego na wyposażeniu Miasteczka Ruchu Drogowego,
 • korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego w godzinach nocnych,
 • korzystania z urządzeń oznakowanych jako zepsute lub uszkodzone,
 • korzystania z urządzeń w dni deszczowe oraz w okresie zimowym,
 • jeżdżenia po Miasteczku Ruchu Drogowego pojazdami silnikowymi (skutery, motocykle, quady, samochody).
 1. Za wypadki na życiu i zdrowiu użytkowników Miasteczka Ruchu Drogowego administrator terenu nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Administrator nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego i w jego obrębie.
 3. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące obiektu można kierować do:

Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Śremie, tel. (61) 28 35 462.

 

Numery telefonów alarmowych:

112 – ogólny

997 – policja

998 – straż pożarna

999 – pogotowie ratunkowe

986 – straż miejska