19cze
2020
0
22_czerwca_-_zakonczenie_roku_szkolnego

Harmonogram rozdania świadectw szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram rozdania świadectw szkolnych  w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie:

  • 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603);
  • 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późniejszymi zmianami) oraz   § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603);
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493,  z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 891 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”;

Dyrektor szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie uprzejmie informuje, że rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły podstawowej przez wychowawców klas odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2020 r. zgodnie z przygotowanym harmonogramem    z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

  • Dzieci z oddziału przedszkolnego, sala nr 8, godzina 9.00 (dzieci wchodzą głównym wejściem do szkoły).
  • Uczniowie klas I – VII udają się na małą lub dużą salę gimnastyczną (wejście od strony boiska szkolnego).
  • Uczniowie klas VIII wchodzą głównym wejściem do szkoły.

Harmonogram rozdania świadectw szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Klasy VIII

Godzina Klasa Miejsce
8.00 – 8.45 8 a sala 22
9.00 – 9.45 8 b sala 22
10.00 – 10.45 8 c sala 22
11.00 – 11.45 8 d sala 22

Klasy I – VII

Godzina Klasa Miejsce
8.30 4 a mała sala
5 a duża sala
5 b duża sala
9.00 5 c mała sala
5 d duża sala
6 a duża sala
9.30 6 b mała sala
6 c duża sala
6 d duża sala
10.00 7 a mała sala
7 b duża sala
7 c duża sala
10.30 3 a mała sala
3 b duża sala
3 c duża sala
11.00 1 a mała sala
1 b duża sala
2 a duża sala
11.30 2 b duża sala
2 c duża sala

Małgorzata Pawelczyk

Dyrektor Szkoły