24sie
2020
0
back-to-school-21

27 sierpnia 2020 roku spotkania Rodziców klas pierwszych z wychowawcami

Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 27 sierpnia 2020 roku w sali numer 22 (pierwsze piętro).

  • klasa I a – godzina 16.30
  • klasa I b – godzina 17.30

W związku z reżimem sanitarnym, prosimy o przybycie na spotkanie tylko jednego Rodzica / prawnego opiekuna / bez dziecka. Ograniczamy przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Pawelczyk