27sie
2020
0
dyrektor

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 223/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021.

 

Dokumenty:

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Wniosek o stypendium

Wnosek o zasiłek