12maj
2021
0
dyrektor

Rekrutacja do klas czwartych 2021/2022

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie informuje, że w roku szkolnym 2021/2022 planuje utworzenie:

  1. klasy czwartej lingwistyczno-medialnej
  2. klasy czwartej z dwoma językami obcymi
  3. klasy ogólnodostępnej.

Klasa lingwistyczno-medialna to innowacyjna koncepcja łącząca w sobie nauczanie języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (języka angielskiego) na poziomie rozszerzonym. Program klasy corocznie będzie obejmował:

  • naukę języka polskiego w zakresie rozszerzonym (siatka godzin zajęć obowiązkowych + 2 godziny dodatkowe tygodniowo);
  • naukę języka angielskiego w zakresie rozszerzonym (siatka godzin zajęć obowiązkowych + 2 godziny dodatkowe tygodniowo z podziałem na grupy).

Klasa z dwoma językami obcymi realizowane byłoby nauczanie języka angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo i języka niemieckiego jako dodatkowego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Jednocześnie informuję, że utworzenie w/w oddziałów będzie możliwe przy określonej liczebności oddziału.

Bardzo proszę o wypełnienie deklaracji, w przypadku zainteresowania jednym z powyższych oddziałów, przekazanie deklaracji wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły do dnia 28 maja 2021 r.

Deklaracje wypełniają tylko rodzice zainteresowani jedną z w/w klas. Pozostali uczniowie będą uczyli się w klasie ogólnodostępnej.

Linki do deklaracji:
Deklaracja – angielski-niemiecki
Deklaracja – lingwistyczno-medialna

Z poważaniem

Małgorzata Pawelczyk