28sty
2022
0
dyrektor

informacja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki od dnia 31 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r. oddział przedszkolny oraz klasy I – IV pracują stacjonarnie na terenie szkoły. W klasach V – VIII będzie prowadzona nauka w formie zdalnej poprzez platformę Teams. Zajęcia lekcyjne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem nauczania. W przypadku nieobecności nauczyciela uczeń będzie miał przerwę na danym przedmiocie (dotyczy uczniów pracujących zdalnie). Świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian.

O dalszych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.

Pozdrawiam i życzę Państwu przede wszystkim zdrowia,

Małgorzata Pawelczyk

Dyrektor Szkoły