Procedura wydawania legitymacji, kart rowerowych, świadectw oraz ich duplikatów