N-l Przedmiot Sala
Poniedziałek  1
 2 SW język angielski 28
 3 RK edukacja 28
 4 RK edukacja 28
 5  RK  edukacja 28
 6
Wtorek  1
 2
 3 Bu religia 28
 4 RK edukacja 28
 5 RK edukacja 28
 6 RK edukacja 28
Środa  1 RK edukacja 28
 2 RK edukacja 28
 3 RK edukacja 28
 4 SW język angielski 28
 5 Bu religia 28
 6
Czwartek  1
 2 RK edukacja 28
 3 RK edukacja 28
 4 RK edukacja 28
 5 RK edukacja 28
 6
Piątek  1 RK zajęcia komputerowe 210
 2 RK język angielski 28
 3 RK edukacja 28
 4 RK edukacja 28
 5 RK w – f sg
 6