N-l Przedmiot Sala
Poniedziałek  1 EN edukacja 25
 2 EN edukacja 25
 3 Bu religia 25
 4 LW język angielski 25
 5
 6
Wtorek  1
 2 Bu religia 25
 3 EN edukacja 25
 4 EN edukacja 25
 5 EN edukacja 25
 6 EN edukacja 25
Środa  1
 2 EN edukacja 25
 3 EN edukacja 25
 4 EN w – f sg
 5 DB edukacja plastyczna 25
 6 LW język angielski 25
Czwartek  1 EN edukacja 25
 2 EN edukacja 25
 3 EN edukacja 25
 4 EN edukacja 25
 5 IZ edukacja muzyczna 33
 6
Piątek  1
 2 EN edukacja 25
 3 EN edukacja 25
 4 EN edukacja 25
 5 EN edukacja 25
 6 EN zajęcia komputerowe 210