N-l Przedmiot Sala
Poniedziałek  1
 2 IT edukacja 26
 3 IT edukacja 26
 4 IT edukacja 26
 5 LW język angielski 26
 6 IZ edukacja muzyczna 33
Wtorek  1
 2 IT edukacja 26
 3 IT edukacja 26
 4 IT edukacja 26
 5 IT zajęcia komputerowe 210
 6 DB edukacja plastyczna 26
Środa  1
 2 LW język angielski 26
 3 Bu religia 26
 4 IT edukacja 26
 5 IT edukacja 26
 6 IT edukacja 26
Czwartek  1
 2
 3 IT edukacja 26
 4 IT edukacja 26
 5 IT edukacja 26
 6 IT w – f 26
Piątek  1 Bu religia 26
 2 IT edukacja 26
 3 IT edukacja 26
 4 IT edukacja 26
 5 IT edukacja 26
 6