N-l Przedmiot Sala
Poniedziałek  1 MM edukacja 29
 2 MM edukacja 29
 3 MM edukacja 29
 4 MM edukacja 29
 5 IZ edukacja muzyczna 33
 6
Wtorek  1
 2 MM edukacja 29
 3 MM edukacja 29
 4 MM edukacja 29
 5 MM edukacja 29
 6 MM zajęcia komputerowe 210
Środa  1
 2 Bu religia 29
 3 LW język angielski 29
 4 MM edukacja 29
 5 MM edukacja 29
 6 MM edukacja 29
Czwartek  1
 2 LW język angielski 29
 3 MM edukacja 29
 4 MM edukacja 29
 5 Bu religia 29
 6 DB edukacja plastyczna 29
Piątek  1
 2 MM edukacja 29
 3 MM edukacja 29
 4 MM edukacja 29
 5 MM edukacja sg
 6