8A Barbara Sikora – Niemczyk
N-l Przedmiot sala
Poniedziałek 1. TS w – f sg
2. TS w – f sg
3. AM fizyka 215
4. MZ informatyka 210
5. JN język polski 315
6. DD matematyka 19
7. DD/LW zajęcia rozwijające kreatywność 19/18
8. BS język angielski 20
9.
Wtorek 1. DD matematyka 19
2. AM chemia 215
3. JN język polski 315
4. JN język polski 315
5. RS zajęcia rozwijające kreatywność 304
6. MB historia 18
7.
8.
9
Środa 1. BS język angielski 20
2. DD matematyka 19
3. JN język polski 315
4. MS religia 313
5. BS godzina wychowawcza 20
6. AG wiedza o społeczeństwie 305
7. MM doradztwo zawodowe 314
8.
9.
Czwartek 1. TS w – f sg
2. TS w – f sg
3. AM chemia 215
4. AM fizyka 215
5. geografia 206
6. JN język polski 315
7. MS religia 315
8. BS język niemiecki 20
9.
Piątek 1. DD matematyka 19
2. BS język niemiecki 20
3. MB historia 18
4. KK edukacja dla bezpieczeństwa 19
5. AG wiedza o społeczeństwie 314
6. BS język angielski 20
7. WO biologia 17
8.
9.