3B Barbara Wasielewska
N-l Przedmiot sala
Poniedziałek 1.
2.
3. MO język angielski 31
4. Bu religia 30
5. BW edukacja 30
6. BW edukacja 30
7.
9.
Wtorek 1. BW edukacja 30
2. BM/BW basen
3. BW basen
4. BW edukacja 30
5. IZ edukacja muzyczna 33
6.
7.
8.
9
Środa 1.
2. MO język angielski 31
3. BW edukacja 30
4. BW edukacja 30
5. BW edukacja 30
6. BW edukacja 30
7.
8.
9.
Czwartek 1.
2. BW zajęcia komputerowe 210
3. BW edukacja 30
4. BW edukacja 30
5. BW edukacja 30
6. Bu religia 30
7.
8.
9.
Piątek 1.
2.
3. BW edukacja 30
4. BW edukacja 30
5. BW edukacja 30
6. BW edukacja 30
7.
8.
9.