Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021:

PLIK

Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin ósmoklasisty w 2021 r.:

PLIK